• Gräs

    Frösvidalsgräs är en av Sveriges äldsta producenter av färdig gräsmatta

Så här vårdar du din Frösvidalsgräsmatta

Vårstädning

När det går att gå på gräsmattan utan att den skadas gör du vårstädningen. Ta bort dött och visset material, ”den brungrå filten”, och ge första gödselgivan. NPK är ett bra alternativ.

Vattning

Första året är gräsmattan en nyetablerad växt som bör underhållsvattnas så att den har möjlighet att fortsätta rota sig. Normalt vattenbehov för en gräsmatta är cirka 25 mm vatten i veckan. Om du använder konstbevattning – vattna allt på en gång.

Gödsling

Gödsla mattan tre gånger per år med ett NPK-fullgödselmedel, 3-4 kg per 100 m2 vid varje gödslingstillfälle. Första gången i mars-april i samband med vårstädningen. Andra gången i maj-juni. Tredje gången i juli-augusti.

Vattna gärna ner gödseln, eller passa på vid ett lätt regn. Var försiktig med gödsling vid varmt och soligt väder. Gödsla aldrig sent på hösten.

Klippning

Klipp gräsmattan så ofta att den alltid ser välvårdad ut. Klipphöjden bör vara 3,5-5 cm. Ju lägre klipphöjd desto mindre slitage tål gräsmattan.

Starta med ganska hög klipphöjd på våren för att under sommaren sänka klipphöjden något. Var försiktig med klippning under torra och varma perioder. Öka klipphöjden på hösten.

Vår broschyr i pdf-format