• Gräs

  Frösvidalsgräs är en av Sveriges äldsta producenter av färdig gräsmatta

Så här enkelt är det att lägga färdigt Frösvidalsgräs

Förarbete

 • Luckra upp det 5-10 cm tjocka matjordslagret med en jordfräs eller en spade.

 • Ytan bör luta ut från huset.

 • Gödsla med ett fullgödselmedel. NPK är bra.

 • Jämna till ytan, välta gärna.

Läggning

 • Ha underlaget klart när gräset kommer.

 • Fukta jorden innan läggningen.

 • Börja längs en rak kant, exempelvis tomtgräns eller en ”snörlinje”.

 • Skjut ihop skarvarna väl. Låt inte tvärskarvarna komma mitt för varandra.

 • Välta gärna.

Vattning

 • Vattna genast så att gräsmattan blir ordentligt genomdränkt.

 • Vattna rejält varje dag första veckan, sedan två gånger i veckan till dess att gräsmattan är ordentligt fäst vid marken.

 • Normal bevattning för en gräsmatta är cirka 25 mm i veckan, antingen regn eller konstbevattning. Används konstbevattning, vattna allt på en gång.

 • Vänta med första klippningen tills gräset börjat fästa sig vid marken.

Vår broschyr i pdf-format